• شرکت برق و صنعت تیکوا نیرو

  • شرکت برق و صنعت تیکوا نیرو

  • شرکت برق و صنعت تیکوا نیرو

Loading

شرکت برق و صنعت تیکوا نیرو

اطلاعات پایه

شرکت برق و صنعت تیکوا نیرو

  • وارد کننده
  • تهیه کننده
  • نمایندگی
  • توزیع کننده

پنل خورشیدی ، تجهیزات ورشیدی ، شارژ کنتلرر خورشیدی ، انواع اینورتر

لاله زار جنوبی، کوچه بوشهری،مجتمع تجاری تهران الکتریک، طبقه اول واحد 232

http://invertergroup.com

مالکیت

۷ مهر ۱۳۸۸

آقای یوسف هرمان مقدم